A | B | C | D | E | F | G | H | CH | I | J | K | L | M | N | O | P | R | S | T | U | V | W | Z

Filipíny - Průvodce

Do roku 1973 byla úředním jazykem souostroví španělština, v dnešní době mají status oficiálního jazyka filipino a angličtina. Další jazyky.

Filipino

Filipino je jazykem v podstatě umělým a je založen na jiném jazyku, který se jmenuje Tagalog. Jinými slovy filipínština je standardizovaná verze tagalogu. Tagalog pochází ze středního Luzonu a průběhu svého vývoje se namísil s ostatními místními jazyky, jako například cebuánština nebo ilocánština. Jako svůj první jazyk ho používá přes 20 milionů lidí. Samotné slovo pochází ze slov tagá (pocházející) a ílog (řeka), volně to lze přeložit jako „obyvatel od řeky“.

Tagalog spadá do austronéské jazykové rodiny a je do větší či menší míry podobný s indonéštinou, malajštinou, fidžijštinou, maorštinou (užívána na Novém Zélandu), havajštinou, malgaštinou (užívána na Madagaskaru) a dalšími. Vzhledem k historii a vývoji Filipín tagalog pobral i značné součásti španělštiny, sanskrtu, malajštiny nebo arabštiny. Takže dnes se jedná o takový mix, který mně osobně zněl něco jako malajština „řízlá“ španělštinou. Vzhledem k temperamentu domorodců a jejich divokým gestikulacím při mluvení pak Filipínec v reálu působí asi jako „španělsko-malajsko vykřikující Brazilec“.

Je zvláštní, že o historii tagalogu se toho příliš nezachovalo, jelikož z doby předkolonizační se nedochovaly prakticky žádné texty.

Další jazyky

Tagalog se nikde jinde než na Filipínách jako oficiální jazyk neužívá a ani se jím moc nemluví. Snad s výjimkou komunit uvnitř filipínských etnik roztroušených všude možně po světě.

Krom filipínštiny a angličtiny se na souostroví mluví dalšími 180 jazyky a dialekty, které spadají do Borneo-filipínské a Malajsko-polynéské jazykové rodiny. Každý ze 12 hlavních regionů má svůj specifický jazyk (každý zhruba s milionem lidí, co ho užívají). Setkat se tak můžete s jazyky: Cebuano, Ilocano, Hiligaynon, Waray-Waray, Kapampangan, Bikol, Pangasinan, Kinaray-a, Maranao, Maguindanao nebo Tausug.

Anglicky odmala

Vzhledem k historickému vývoji je velice rozšířená i angličtina. Vyučuje se od základní školy a na školách středních jsou již některé předměty vyučovány pouze v angličtině. Je to jazyk užívaný nejen ve vzdělání, ale také v náboženství, obchodních záležitostech, tisku, radiovém i televizním vysílání. Například americké filmy jsou vysílány bez dabingu a bez titulků. Angličtina je výhradním jazykem používaným v soudnictví. Z tohoto důvodu jsou dnes Filipíny označovány jako třetí největší anglicky mluvící země.

Z výše uvedeného vyplývá, že si před odjezdem nemusíte pracně shánět filipínsko-český slovník (je nesehnatelný). Plně postačí, když se naučíte říkat „salamat“ (děkuji), v případě vykání „salamat po“ a ve zbytku si bohatě vystačíte s angličtinou.

Poslední editace textu: 9.6.2011 13:11
Další informace
REKLAMA

  • cestovatelé 68
  • cestopisy 12
  • fotoalba 54
  • diskuze 116
  • hotely 532